ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Παράδοση προϊόντων:

  • χρόνος παράδοσης - 3-5 εργάσιμες ημέρες
  • Τέλος παράδοσης 8 EUR

Το πακέτο μπορεί να εντοπιστεί ηλεκτρονικά εισάγοντας τον αριθμό awb εδώ: https://tracking.dpd.ro/?shipmentNumber=&language=en

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε απασχολημένους χρόνους: Black Friday, πριν και μετά τα Χριστούγεννα, ενδέχεται να υπάρχουν καθυστερήσεις λόγω του μεγάλου αριθμού των αγροτεμαχίων που έχουν οι μεταφορείς στην παράδοση.

εγκατάλειψη κατά την αγορά:

Τα προϊόντα που αγοράζονται εξ αποστάσεως μπορούν να επιστραφούν σύμφωνα με την οδηγία 2011/83 / ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με τα δικαιώματα των καταναλωτών.

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να ειδοποιήσει εγγράφως τον έμπορο ότι ακυρώνει την αγορά χωρίς ποινή και χωρίς να επικαλείται λόγο, εντός 14 ημερών από την παραλαβή. Η επιστροφή των προϊόντων θα γίνεται εις βάρος του πελάτη εντός 14 ημερών από τη λήξη της σύμβασης. Θα χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία του ίδιου ταχυμεταφορικού, το αίτημα παραλαβής να κατατίθεται στον courier από την Game Supply SRL.

Η GAME SUPPLY SRL θα επιστρέψει την αξία της παραγγελίας το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή του επιστρεφόμενου προϊόντος. Το ποσό επιστροφής και οι όροι επιστροφής δεν περιλαμβάνουν τα έξοδα μεταφοράς.

Ορισμός της σύμβασης πώλησης: κάθε σύμβαση βάσει της οποίας ο πωλητής μεταβιβάζει ή αναλαμβάνει τη δέσμευση να μεταβιβάσει την ιδιοκτησία των αγαθών στον καταναλωτή και ο καταναλωτής πληρώνει ή αναλαμβάνει να καταβάλει την τιμή του, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε σύμβασης που έχει ως αντικείμενο τόσο προϊόντα όσο και υπηρεσίες.

Η σύμβαση συνάπτεται όταν εκδίδεται το φορολογικό τιμολόγιο και όχι όταν εκδίδεται η εντολή ή εκδίδεται η αυτόματη επιβεβαίωση παραλαβής.

Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης τερματίζει τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων στη σύμβαση. Το επιστρεφόμενο προϊόν πρέπει να βρίσκεται στην ίδια κατάσταση με την παράδοση (στην αρχική του συσκευασία με όλα τα εξαρτήματα, τις ανέπαφες ετικέτες και τα συνοδευτικά έγγραφα). Προϊόντα που εμφανίζουν φυσικές αλλοιώσεις, εγκεφαλικά επεισόδια, γρατζουνιές, γρατζουνιές, κραδασμούς, υπερβολική χρήση ή / και μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις κ.λπ. δεν γίνονται αποδεκτές για επιστροφή.

Οι διατάξεις ισχύουν μόνο για τον καταναλωτή ο οποίος ορίζεται ως κάθε φυσικό πρόσωπο ή ομάδα φυσικών προσώπων που συστάθηκε σε ενώσεις.

Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος μόνο για τη μείωση της αξίας των προϊόντων που προκύπτουν από το χειρισμό τους, διαφορετικό από αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων. Σύμφωνα με την οδηγία 2011/83 / ΕΕ, σημείο 47 της παρουσίασης: Για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και του τρόπου λειτουργίας των εμπορευμάτων, ο καταναλωτής θα πρέπει να χειρίζεται και να τα επιθεωρεί με τον ίδιο τρόπο που θα να το κάνεις σε ένα κατάστημα. για παράδειγμα, ο καταναλωτής θα έπρεπε μόνο να δοκιμάσει ένα είδος ρουχισμού, να μην τον φορέσει.

Ορισμένα προϊόντα επισημαίνονται με σφράγιση που εφαρμόζεται από τον κατασκευαστή στη συσκευασία. Αυτή η σφραγίδα δεν είναι απαραίτητα παρούσα, η παρουσία της είναι ειδική για τον κατασκευαστή. Η παρουσία της σφραγίδας δεν είναι υποχρεωτική για να αποδειχθεί ότι το προϊόν είναι ακριβώς στη μορφή και τις συνθήκες υπό τις οποίες απελευθερώθηκε από τον κατασκευαστή. Η ζημιά στη σφραγίδα δεν περιορίζει το δικαίωμα να παραιτηθεί από τη σύμβαση.

Διαδικασία απόσυρσης συμβάσεων

Άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης:

Ο καταναλωτής ενημερώνει την GAME SUPPLY SRL για την απόφαση απόσυρσης από τη σύμβαση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χρησιμοποιώντας το έντυπο επικοινωνίας. Ο καταναλωτής έχει 14 ημέρες από την παραλαβή των προϊόντων για να ανακοινώσει την απόσυρση από τη σύμβαση.

Οι υποχρεώσεις της GAME SUPPLY SRL:

Πλήρης επιστροφή των ποσών που εισπράχθηκαν ως πληρωμή, εξαιρουμένης της χρέωσης παράδοσης.

Η υποχρέωση αποπληρωμής εκπληρώνεται εντός 2 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή των προϊόντων.

Υποχρεώσεις για τον καταναλωτή:

Τα προϊόντα παραδίδονται προσωπικά στο GAME SUPPLY SRL ή παραδίδονται σε εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (καθορισμένο courier) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και εντός 14 ημερών από την ανακοίνωση της απόφασης απόσυρσης από τη σύμβαση. Ο καταναλωτής θα φέρει το κόστος επιστροφής. Ο καταναλωτής είναι υπεύθυνος μόνο για τη μείωση της αξίας των προϊόντων που προκύπτουν από το χειρισμό τους, διαφορετικό από αυτό που είναι απαραίτητο για τον προσδιορισμό της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των προϊόντων.

Αναφορά:
Τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν όπως παραλαμβάνονται, στην αρχική συσκευασία και συνοδευόμενα από όλα τα πρωτότυπα εξαρτήματα και έγγραφα. Η καταστροφή προϊόντων ή η τοποθέτησή τους σε κατάσταση που καθιστά αδύνατη τη μεταπώλησή τους μπορεί να οδηγήσει σε άρνηση επιστροφής.

Οποιαδήποτε μεταβολή της κατάστασης των προϊόντων ή η αλλοίωση της αρχικής τους συσκευασίας, η οποία καθιστά αδύνατη την πώληση του προϊόντος ως νέου, οδηγεί αυτόματα στην εφαρμογή διαδικασίας επιστροφής που υπόκειται σε διοικητικές επιβαρύνσεις για την επιστροφή των προϊόντων στο κράτος στο οποίο παραδόθηκαν. οι φόροι κυμαίνονται μεταξύ 0 και 50% της αρχικής αξίας του προϊόντος. Το ποσό της διοικητικής αμοιβής θα γνωστοποιείται στον πελάτη όταν παραλαμβάνονται τα κατεστραμμένα / τροποποιημένα προϊόντα.

Προϊόντα που δεν μπορούν να επιστραφούν:

Οι ακόλουθες κατηγορίες προϊόντων δεν μπορούν να επιστραφούν παρά μόνο αν είναι σφραγισμένα:

  • Λογισμικό  (συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών που παρέχονται με τη μορφή του κωδικού ενεργοποίησης)
  • Η παροχή ψηφιακής φροντίδας περιεχομένου δεν παρέχεται σε υλικό υποστήριξης (εφαρμογές λογισμικού συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών που παραδίδονται μέσω ενός κλειδιού ενεργοποίησης).

Επιστροφή προϊόντων

Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή προϊόντος στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • - ο παραδοθέν προϊόν δεν ταιριάζει με τις προδιαγραφές του ιστότοπου.  Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων για αντικατάσταση ή πλήρη επιστροφή χρημάτων (εάν το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο). 
  • - Μη λειτουργικό προϊόν στις πρώτες 48 ώρες (2 εργάσιμες ημέρες) από τη ρεσεψιόν. Εάν το αγορασμένο προϊόν έχει καταστεί μη λειτουργικό ή έχει κατασκευαστικά ελαττώματα, θα αντικατασταθεί με ένα λειτουργικό προϊόν κατόπιν ειδοποίησης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 48 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος.
  • - Προϊόν σε κατεστραμμένο πακέτο. Για τα προϊόντα των οποίων τα δέματα εμφανίζουν ορατή ζημιά στην παράδοση μέσω κειμένων, σας συνιστούμε να μην τις λάβετε. Για την απόδειξη, το δέμα μπορεί να φωτογραφηθεί και μπορεί να γίνει ηχογράφηση μαζί με τον εκπρόσωπο της εταιρείας ταχυμεταφορών που να δηλώνει την κατάσταση του αγροτεμαχίου από τη στιγμή της παράδοσης. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας στα προϊόντα σας θα μεταφερθεί πλήρως όταν μπαίνετε στη φυσική κατοχή του προϊόντος. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες καταγγελίες δεν θα ληφθούν υπόψη. 
  • - Προϊόντα που παραδόθηκαν λάθος. Αν παραδοθεί προϊόν διαφορετικό από αυτό που παραγγέλθηκε.

Τα έξοδα επιστροφής για τις καταστάσεις που αναφέρονται παραπάνω (Εκτός από την περίπτωση που παραιτηθείτε από την αγορά) οφείλονται στο κατάστημά μας.

Οι αιτήσεις επιστροφής κοινοποιούνται χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζεται στον ιστότοπο ή τη φόρμα επικοινωνίας εντός 48 ωρών από την παραλαβή του προϊόντος.